Kas domā par rītdienu, tas jau šodien, dzīvo pareizi un labi.